ศาลพระพรหม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวชุมชนเขาตะเกียบ ตามประวัติระบุว่า ดร.ผุสสดี จิตรชุ่มได้ทำการบูรณะศาลครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2530 จนแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2542 โดยภายในศาลนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพรหม 4 พักตร์ หันพระพักตร์ออกไป 4 ทิศ และภายในศาลนั้นสามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้หมด พร้อมกับมีการสื่อสัญลักษณ์ในเชิงคำสอนติดตามจุดต่างๆ ดังเช่น บริเวณบ่อดิน น้ำ ลม และไฟ

ถือเป็น 4 บ่อน้ำสำคัญที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจยิ่งนัก และด้วยตัวศาลหันหน้าออกไปทางทะเล โอบล้อมด้วยภูเขาสูง ที่นี่จึงเป็นจุดชมทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลและเมืองหัวหินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand