เครือข่ายพลเมืองยื่นข้อเสนอปฏิรูปประเทศ

“เครือข่ายภาคพลเมือง”ยื่น 5 ข้อเสนอปฏิรูปประเทศ เนื่องในวันพลเมือง แนะปฏิรูปด้านการเมืองเป็นอันดับแรก เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รัฐสภา  เครือข่ายภาคพลเมืองจากทั่วประเทศ นำโดยนายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ผู้แทนเครือข่ายฯ เข้ายื่นข้อเสนอเนื่องในวัน “วันพลเมือง” ต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่ 1 ผ่านนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา

โดยเป็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้วยพลังพลเมือง ดังนี้ 1.การปฏิรูปประเทศต้องตั้งอยู่บนรากฐานของการสร้างความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง 2.การปฏิรูปประเทศควรเริ่มด้วยการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสำนึกและมีบทบาทในความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และควรกำหนดให้วันพลเมืองเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้ประชาชนเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นพลเมือง 3.การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปวิถีชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยจัดให้มีโรงเรียนประชาธิปไตยทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้การศึกษาความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมือง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews