เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งซื้อเรือประมง

นายบุญชูกล่าวว่าผู้ประกอบการเรือประมงต้องการให้รัฐบาลอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติและคนไร้สัญชาติจดทะเบียนตัวเองเป็นแรงงานเรือประมงเนื่องจากอุตสาหกรรมประมงยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 50,000 คน นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งซื้อเรือประมงจากผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องเนื่องจากมาตรการเข้มงวดของรัฐบาล

นายบุญชูกล่าวต่อว่านายจ้างเรือประมงเห็นว่าข้อบังคับของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นไปไม่ได้ พวกเขายังได้เรียกร้องให้กรมประมงแก้ไขข้อบังคับ Port-in Port-out ที่กำหนดให้เรือประมงต้องรายงานการเดินทางและกลับมายังท่าเรือ ผู้ประกอบการเรือประมงกล่าวว่ากฎระเบียบในปัจจุบันมีความซับซ้อนและกำหนดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพวกเขา นายบุญชูกล่าวว่าผู้ประกอบการประมงยังได้คัดค้านแผนรัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญา C188 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการทำงานในภาคประมงเนื่องจากอนุสัญญาจะต้องให้ผู้ประกอบการประมงลงทุนมากขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของลูกเรือประมง